Kastellets Venner & Historiske Samling

Kastellets Venner & Historiske Samling er en frivillig foreningen der blev dannet den 28. oktober 2003. Foreningens historie går egentlig meget længere tilbage. Det kan man læse meget mere om i vores artikel "Vores egen historie".

Foreningens formål er at udbrede og fastholde interessen for Europas smukkeste og bedst bevarede fæstning, samt at medvirke til at gøre den til et levende og spændende sted at besøge. 

Kongeporten
Kongeporten set indefra, 2017

 Dette vil vi bl.a gøre ved:

- at anskueliggøre Kastellets historie gennem rundvisninger, udstillinger m.m.
- at vedligeholde og udbygge "Kastellets Historiske Samling" af billeder, effekter etc.
- at fremme kulturelle formål, der naturligt kan finde sted i Kastellet, f.eks. koncerter, militære opvisninger o.lign.
- at fremme rekreative formål med fornøden respekt for bygninger og voldanlæg.
- udadtil at informere om foreningens aktiviteter og tiltag.

i det hele taget at virke til gavn for Kastellet, herunder også at hjælpe med vedligeholde museale genstande, der ikke tilhører "Kastellets Historiske Samling".

For at kunne opfylde disse formål, har foreningen brug for at få rigtig mange medlemmer, som ved at betale et beskedent årlig kontingent giver os en helt nødvendig håndsrækning.

Læs mere om medlemsskab og medlemstilbud.

Foreningen når målene gennem et konstruktivt samarbejde med Kommandanten i Kastellet, ved at have et korps af dygtige guider og ved at have et stort medlemstal.