Kastelsmøllen

                          

Kastellets mølle restaureret


Københavns sidste mølle, som fortsat kroner Kongens Bastion på Kastellet, er efter restaurering igen blevet et synligt vartegn for byen

Kastelsmøllen blev i 1847 opført af tømrermester Fritz Christian Balslöv som afløser for to tidligere stubmøller på stedet. De havde siden 1700-tallet stået for melforsyningen til Kastellets bageri i søndre Magasin. Man holdt op med at bruge den nuværende mølle i 1908.

Møllen er en ottekantet hollandsk gallerimølle i fem etager. På første etage er undermøllen med køreport og magasinrum. På anden etage er broloftet med adgang til omgangen, hvorfra møllens vinger rigges med sejl og møllehatten krøjes (drejes) ved hjælp af krøjespillet og krøjeværket. På tredje etage er kværnloftet med tre melkværne omsluttet af et malehus. På fjerde etage er lorisloftet med hejseværk til sækkene. På femte etage er hatloftet med vingeakslen med det store hathjul.

Selve renoveringen

Møllen fik sidste år sin egespånbeklædning gået efter og tjæret. Vinduerne er blevet malet, og undermøllen er blevet kalket. Efter en finjustering af kværne og aksler snurrer maskineriet atter, som om møllen aldrig har stået stille. Alligevel er det 10 år siden, den sidst har kørt. Restaureringsarbejdet er forestået af Benjamin Behrendt og Amalie Kjær fra Vedligeholdelsesteam København og udført af møllebygger Jens Jørgensen.

Møllen er meget velbygget og velkonstrueret, og de vitale dele af konstruktionen var heldigvis i god stand. Boreprøver fra både vindbjørnen og akslen har vist, at det gamle solide egetømmer stadig er stærkt og sundt. Kun vingerne har fået nyt hækværk som en sikkerhedsforanstaltning, da man skal kunne kravle på dem ved montering af sejl.

Skønt det ikke er kutyme på møller, er en lynafleder også blevet monteret. Indvendigt gør nyophængte staldlamper møllen mere brugervenlig og synlig.

Ideelt set skal møllen motioneres ofte. Vingerne skal drejes en kvart omgang hver måned, så de får mulighed for at tørre ens og derved veje nogenlunde det samme. Møllehatten skal også krøjes en halv omgang hvert kvartal. 

Historisk rids

1664 Opførelse af bageri i Kastellet, Nordre Magasinbygning.
1718 Kastellets første vejrmølle (stubmølle) opføres.
1728 Træbro fra bastionen til Nordre Magasin opføres.
1785 En ny stubmølle bygges - anden mølle på Kongens Bastion.
1795 Møllen købes af militæret.
1832 Der opstår brand i møllen.
1846 Møllen vælter i en storm.
1847 Tredje mølle opføres på Kongens Bastion.
1865 To mand arbejder fast på møllen døgnet rundt.
1908 Kastelsmøllen stopper med at male mel.
1980 Møllehatten repareres og forsynes med nyt krøjeværk.
1984 Møllens vinger knækker ved afprøvning af møllen.
1985 Møllen får nye vinger og kan køre igen.
1999 Krøjeværket fornyes.
2001 Vejrbjørnen fornyes samt egespån på sydvestsider.
2011 Møllelauget etableres.
2014 H. M. D. indvilger nyt Oldermand monogram i møllen.
2014 Udskiftning af hele beklædningen på møllenhatten.
2015 Krøjeværket udskiftes og møllestenen justeres og repareres.
2016 Møllen får nye vinger og ny vejrbjørn, se billederapportage