Bunkeren i Kastellet

Bunkeren i Kastellet

Af Niels Elsborg, formand for Foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling

"Bunkeren i Kastellet", skrevet af Finn Andersen, føjer sig smukt ind i rækken af særtryk. Det følger op på særtrykket om "Kastellet den 9. april", og tiden derefter. Bunkerens opførsel og historie, og bunkerens storhedstid under Den Kolde Krig, hvor den endelig kom i aktiv tjeneste, samt afslutningen på Den Kolde Krig, og bunkerens senere brug.

Som et tillæg til særtrykket har Finn Andersen skrevet et afsnit om tysk byggeri i Kastellet under besættelsen 1940-45, samt tysk anvendelse af Kastellet i denne periode, herunder indkvartering af soldater.

Særtrykket er fyldt med information om bygning af bunkeren lige fra fundamentet blev støbt, til den stod færdig, klar til brug af besættelsesmagten, hvad den imidlertid ikke nåede. Med denne udgivelse er endnu en brik til Kastellets mangfoldige historie gennem 350 år føjet til dets nyere historie. Foreningen håber, at udgivelsen vil interessere vore medlemmer, samt de, der er interesseret i besættelsestidens historie.

Medietype:
Bog
Udstyr:
40 sider, mange billeder og illustrationer der, så vidt muligt, er i farver.
Udgivelses år:
2013
Forfatter:
Finn Andersen
Udgiver:
Kastellets Venner
ISBN nr:
Pris:
50 kr.
Valg: