Kastellet den 9. april 1940

Kastellet den 9. april 1940

Af Karsten Jakob Møller.

(forkortet, den fulde version kan ses i bogen)

Forfatteren. Michel Boucheny, er leder af den historiske samling i foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling. Formålet har for ham været at skildre, hvordan denne helt særlige dag i Danmarks historie udspillede sig på Kastellet. Det gør han ved at lade en række af de samtidige vidner til begivenhederne komme til orde gennem et bredt udsnit af beretninger, enten samtidige eller senere, men baseret på personlige erfaringer. Disse beretninger er sat ind i kortfattet historisk ramme, således at de læsere, der ikke har de politisk-militære begivenheder i perioden op til 9. april helt present, får det fornødne grundlag til at vurdere de enkelte beretninger og dermed det samlede forløb på Kastellet.

Vi præsenteres for en række forskellige beretninger. spændende fra Kastellets kommandants, oberstløjtnant Christian Bokkcnheuser, til fru A. Jørgensens, gift med overofficiant J. I. Jørgensen og med bopæl i Kastellet. Dertil kommer rapporterne fra vagthavende officer og vagtkommandøren i Hovedvagten samt ikke mindst den interessante oversættelse af en artikel bragt i Militär-Wochenblatt nr. 40 af 4. april 1941: "Tyske soldaterbedrifter - Hvorledes København blev besat" af major Glein, der var chef for den bataljon. der blev landsat på Langelinie og indsat mod Kastellet.

Medietype:
Bog
Udstyr:

70 sider, mange billeder der primært er i sort hvid.

Udgivelses år:
2010
Forfatter:
Michel Boucheny
Udgiver:
Kastellets Venner
ISBN nr:

978-87-90975-12-8

Pris:
Valg:
Download (32.57 MB)