Kastellet under besættelsen

Kastellet under besættelsen

Af Niels Elsborg, formand for Foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling

Finn Andersen, der er næstformand i foreningen "Kastellets Venner & Historiske Samling", samt Præsidiemedlem i Vaabenhistorisk Selskab, har igennem mange år forsket iKastellets historie, der har resulteret i mange bøger og artikler.

Den nyudkomne bog om Kastellet under Besættelsen1940-1945, beskriver tyskerne aktiviteter og den skiftende indkvarteringen i Kastellet.

Det mærkelige forhold, at det danske militær og civile ansatte, virkede i Kastellet indtil bruddet den 29. august 1943, er ligeledes omtalt. Den tyske indkvartering og udbygninger af nærforsvaret af Kastellet, giver et godt indtryk af aktivisterne, herunder opførelsen af en kommandobunker og radiostation, samt beskyttelsesrum.

Tyskernes liv i Kastellet, herunder krigsret og feltgendarmer er også en del af historien. Afslutning på besættelsen og den fredelige overgivelse af Kastellet til englænderne den 7. maj, samt den engelske overtagelse, der varede et halvt år, gjorde, at det danske militær først da kunne blive herre i eget hus, dog var der helt til den 22. december 1946 en tysk Dienstgruppe tilbage.

Bogen er opdelt i mange kapitler, der beskrivede mange tiltag og aktiviteter under de 5 års besættelse.Dertil kommer 6 bilag, der beskriver de tyske aktiviteter, samt en oversigt over de anvendte kilder. Bogen har interesse for de, der er interesseret i besættelsestiden, og dertil også for de, der interesserer sig for Kastellets historie, som man jo må sige den omhandler.

Kan varmt anbefales.

Medietype:
Bog
Udstyr:
179 sider, mange billeder og illustrationer, både i sort/hvid og i farver.
Udgivelses år:
2020
Forfatter:
Finn Andersen
Udgiver:
Frihedsmuseets Venners Forlag
ISBN nr:
978-87-88214-91-8
Pris:
199 kr.
Valg: