Arresthuset bag kirken

Kastelskirken blev opført 1704 som en fritliggende bygning med vinduer i begge sider samt i gavlene, og må have været et smukt og lyst rum.
Imidlertid blev behovet for arrester til de mange fanger så stort, at man få år senere (1725-26) byggede et fængsel ikke bare tæt op ad kirken, men direkte sammenbygget med denne, som det ses af nedenstående opmåling fra 1754.
 
 
Når der ikke er noget at kigge på, kunne man så lige så godt mure vinduerne til i siden mod fængslet, og det gjorde man, idet man dog lavede en række huller gennem muren, hvor fangerne kunne stå og høre gudstjenesten uden at blive set inde fra kirken – et af disse ses nedenfor. Man var selvfølgelig bange for, at disse huller skulle bruges til at smugle noget ind i cellerne, hvorfor der ved alle gudstjenester, hvor fanger hørte på, var vagter inde i kirken, der passede på at intet blev puttet igennem hullerne, og man frygtede også at fangerne skulle kunne snakke sammen, hvorfor der i gangen langs kirkemuren var indbygget en række jerndøre, der kunne lukkes og isolere fangerne fra hinanden.
 
 
Fængslet blev bygget som to to-etagers bygninger med en lavere en-etages mellembygning som vist på tegningen fra 1858 herunder (Illustreret Tidende).
 
 
Det egentlige statsfængsel var den sydlige fløj, der også husede arrestforvarerens bolig, mens den nordlige fløj husede de såkaldte ”slaver”, straffefanger der blev anvendt til alt det uhumske og farlige arbejde, som andre ikke ville udføre. Slave blev man nemt: Mange militære straffe medførte et antal år i jern som slave, og en kusk der ved uforsigtighed forårsagede at hans vogn væltede, hvorved en kvinde blev dræbt blev også dømt til to år i jern som slave. Når man kigger på fængslet i dag bør man vide, at indtil 1856 gik volden helt ud til hvor brolægningen i dag begynder. Der har været mørkt og fugtigt i cellerne dengang, og oprindeligt var der slet ingen opvarmning.
Den lave mellembygning husede dels vagten (vagtstuen er i dag cellen lige til højre for døren) der holdt til lige inden for døren i selve gangen, dels rum for vagthavende officer. Af mangel på celler blev officerens rum hurtigt lavet til en celle, den første til venstre for døren, og denne kom til at huse Struensee da han blev arresteret og sat i Kastellet. Men fængslet har huset utallige triste skæbner, og alt dette kan ikke omtales her. Vi anbefaler en rundvisning via Kastellets Venner (www.kastelletsvenner.dk) hvor man kan høre meget mere herom.
 
En fængselscelle i Citadelfængslet.