Bagerbroen

 
Broen, bygget af træ, fører fra et af kornmagasinerne i Søndre Magasin til Kongens Bastion, hvor møllen står.
 
Magasinerne kunne rumme 11.000 tønder korn, der alt sammen skulle males til mel, og siden føres ned ad rampen til den underste etage, der rummede bageriet.
 
 
Her blev dejen æltet (af ”slaver” altså straffefanger som det ses på skitsen af C.W. Eckersberg til venstre)  og formet til rugbrød, de såkaldte kommisbrød, der blev udleveret som en del af lønnen til soldater og andre af ”kongens tjenere”. Et sådant brød blev anset for at have en værdi af 2 skilling. Dejen skulle veje 7½ pund, og det færdige rugbrød måtte ikke veje under 6½ pund – dog blev der udleverede rugbrød af bare 5½ punds vægt, når soldaterne skulle marchere på øvelse eller i krig, og de store brød ikke kunne være i tornysteret. Oprindeligt har der været en tilsvarende bro til Nordre Magasin, der gik mere opad – det er den, der optræder på det kendte maleri af guldaldermaleren Købke, og viser hans søster på denne bro.
 
 
Familien Købke boede i Kastellet, hvor Købke’s far var bager, eller som det dengang hed: Brødbagningsentreprenør.