Monument på Møens Contregarde

 

På Smedelinjen i Møens Contregarde, tæt på hjørnet af Grønningen og Folke Bernadottes Allé, afsløredes den 6. juli 1920 et stort monument over de frivillige svenskere og nordmænd, der faldt i de to slesvigske krige. Monumentet er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard efter initiativ fra Danmarks-Samfundet. Ved afsløringen, der skete på 71-års dagen for slaget ved Fredericia, deltog fem svenske veteraner fra 1864.
På begge sider af monumentets midterparti er navnene på de faldne nordmænd og svenskere indhugget i basrelief. Til venstre tretten faldne fra Treårskrigen, til højre femten faldne fra 1864.

1. (NO) Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 6 Johan Frederik Emil Knudsen, født 11. april 1814 i København, såret ved Kolding 23. april 1848, taget til fange, død på Slesvig lazaret 25. april, begravet på Slesvig Sankt Michaelis kirkegård 26. april. Søn af skibskaptajn Georg Frederik Knudsen og Birgitte Lucie Gude.
Mistede sin far som 3-årig, og flyttede med moderen til Moss i Norge. Konfirmeret 1829 i Modum (Buskerud fylke). Student 1833 og filosofisk eksamen ved universitetet i Kristiania 1835. Bibliotekar i Paris 1840-44. Studerede herefter jura ved Københavns Universitet. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 1848. Deltog i slaget ved Kolding.

2. (SV) Premierløjtnant ved 2. lette Bataljon Knut Otto Erik baron Leijonhufvud, født 27. april 1823 i Gävle (Gävle församling, Gävleborg län), faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Ulkebøl kirkegård 8. juni. Søn af major ved Helsinge Infanteriregiment Carl Gregor baron Leijonhufvud og Ulrika Eleonora Silfverstolpe.
Student 1841. Løjtnant ved Hälsinge regiment 1845. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 19.5.1848. Deltog i slagene ved Dybbøl i maj og juni 1848. (Boeck) (Selmer I, 90-95)

3. (SV) Premierløjtnant ved 5. Linjeinfanteribataljon Gustaf Lorenz Sommelius, født 19. oktober 1811 i Mörrum præstegård (Mörrum församling, Blekinge län), såret ved Vester Dybbøl 5. juni 1848, indbragt død til Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af sognepræst Johan Reinhold Sommelius og Carolina Gustava Trägårdh.
Student 1829. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1837. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 30.5.1848. Deltog i slaget ved Dybbøl 1848. (Boeck) (Selmer I, 95-96)

4. (NO) Sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Leopold Herman Severin Løvenskiold, født 31. marts 1813 på Fossum hovedgård (Gjerpen sogn, Telemark fylke), såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensborg lazaret 11. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 5. juli. Søn af amtmand Severin Løvenskiold og Hedevig Sophie komtesse Knuth.
Kadet 1825, men forlod skolen efter seks år. Blev derpå student og uddannede sig til landmand. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 30.3.1848. Korporal 9.4.1848. Sekondløjtnant 24.5.1848. Deltog i slagene ved Bov, Slesvig og Dybbøl. Han var den første skandinav, der meldte sig under de danske faner. I den korte våbenhvile mellem slagene ved Slesvig og Dybbøl, rejste han hjem til Norge, hvor han talte varmt for Danmarks sag. Kort efter vendte han og tredive frivillige nordmænd, mest studenter, tilbage til Danmark. (Boeck) (Selmer I, 98-103)

5. (SV) Korporal ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 5 Axel Theodor Lundbom, født 2. april 1823 i Lund, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensborg lazaret 22. juni, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 25. juni. Søn af købmand Peter Lundbom og Botilda Torsslow.
Manufakturhandler i Kristianstad. Frivillig korporal i dansk krigsjeneste 28.5.1848.

6. (SV) Sergent ved Artilleriet, Batteri Grove Otto Numa Pompelius Appelberg, født ca. 1825 i Småland, død af delerium tremens på Augustenborg lazaret 11. april 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 15. april.
Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 15.5.1848. Lå først ved Batteri Schultz, fra 25.6. ved Batteri Grove.

7. (NO) Sekondløjtnant ved 4. Reservebataljon Gustav Valentin Mamen, født 16. januar 1823 i Frederikshald (Halden sogn, Østfyld fylke), såret ved Ejstrup 23. april 1849, død på Fredericia lazaret samme dag, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 2. april. Søn af grosserer Dines Klein Mamen og Christine Rohde Andersen.
Sproglærer i Oslo 1847. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 21.3.1848. Sekondløjtnant 16.3.1849. Deltog i slagene ved Dybbøl 1848 og ved Kolding 1849. (Boeck)

8. (SV) Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Erik August Theodor Duse, født 18. december 1817, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ritmester Gustaf Adolf Duse og Christina Elisabeth Wallberg Brun.
Sergent ved 2. Lifgrenadierregementet, underløjtnant ved Nerikes regiment 1841. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 21.6.1848. Deltog i slagene ved Dybbøl og Fredericia. Han var indstillet til forfremmelse til premierløjtnant og et ridderkors, kort før han omkom. (Boeck)

9. (SV) Skarpskytte ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni Carl Ludvig Hagberg, født 2. marts 1826 i Munktorp, Västerås stift, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af komminister Carl Hagberg og Carolina Sophia Berglund. Sergent. Frivillig skarpskytte i dansk krigstjeneste 8.5.1849.

10. (SV) Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Carl Olof friherre Cederström, født 28. september 1824 på Jällagård (Vaksala församling, Uppsala län), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 7. august, begravet på Middelfart kirkegård 10. august. Søn af landshøvding Jacob baron Cederström og Anna Margaretha friherreinde Cederwald.
Underløjtnant ved Svea lifgarde 1846, løjtnant 1849. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 1.4.1849. Deltog i slaget ved Fredericia. (Boeck)

11. (NO) Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Carl Herman Holst, født 3. juni 1819 i Kristiania, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 8. juli, begravet på Middelfart kirkegård 13. juli. Søn af kontorchef Johan Christian Holst og Cathrine Dorothea Behmann.
Kadet 1839, forlod skolen uden eksamen 1841. Sergent ved 2. Lifgardet, Stockholm 1842. Svensk officerseksamen maj 1843. Underløjtnant ved Jämtlands feltjægerregiment 1844. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 17.4.1848, først ved 1. Reservebataljon, fra 22.6.1849 ved 3. Forstærkningsbataljon. Deltog i slagene ved Dybbøl og Fredericia 1849. (Boeck) (Selmer II, 425-428)

12. (SV) Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Axel friherre Lagerbjelke, født 21. august 1824 i Stockholm, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Københavns garnisonshospital 11. august, bisat i Holmens kirke 15. august. Søn af oberst Carl friherre Lagerbjelke og Carolina Antoinette Cederström.
Kadet 1838, underløjtnant ved Svea Lifgarde 1843, løjtnant 1847. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 22.3.1849. Deltog i slaget ved Fredericia. (Boeck)

13. (NO) Korporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 8 Hans Christian Christoffersen Lund, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.

14. (NO) Overlæge Søren Daniel Schiøtz, født 24. december 1828 i Stavanger (Domsognet, Rogaland fylke), død af gigtfeber på Augustenborg lazaret 8. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. marts. Søn af fuldmægtig Søren Daniel Schiøtz og Charlotte Petrea Rosenkilde. Gift med Anna Cathrine Elisabeth Collett (d. 1915).
Cand.med. 1852. Kompagnikirurg ved den norske garde i Stockholm 1863. Frivillig underlæge i dansk tjeneste 12.2.1864. (Boeck)

15. (SV) Korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, overkomplet nr. 1Gustaf Robert Göransson, født i Stockholm, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april.

16. (SV) Menig ved Kaptajn Aarøes korps Carl Andersson, faldet ved landgangen på den jyske østkyst natten mellem 16. og 17. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.

17. (NO) Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, overkomplet nr. 3 C. F. Spjørck, formentlig faldet ved Dybbøl 18. april 1864.

18. (SV) Sergent ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel) L. A. Lundström, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april.

19. (SV) Sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiment Carl Leonard Roos, født 1821 i Stockholm, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet mellem skanse III og IV på Dybbøl banke 19. april. Underløjtnant. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 1848-49. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 25.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl. (Boeck)

20. (SV) Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Gustaf Herman von Knorring, født 31. august 1839 i Ruda (Asby församling, Östergötland län), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Dybbøl kirkegård 19. april. Søn af kaptajn Sebastian von Knorring og Eva Fredrika Vilhelmina friherreinde Lybecker.
Student 1859. Underløjtnant ved 1. Lifgrenaderregiment 1860. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 12.4.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl. (Boeck)

21. (SV) Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, overkomplet nr. 5 S. Stenmark, født i Stockholm, formentlig faldet ved Dybbøl 18. april 1864.

22. (SV) Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren, født 15. februar 1840 i Kungsbacka (Kungsbacka församling, Halland län), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 28. april, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 13. maj. Søn af sognepræst Johan Lundegren og Christina Maria Torell.
Student 1857. Underløjtnant ved Hallands Infanteribataljon 1860. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 16.4.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl. (Boeck)

23. (SV) Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Henrik Wilhelm Leonard Berzelius, født 15. marts 1831 i Vadstena, faldet ved Kærby på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af apoteker H.W.L. Berzelius og Sara Christina Lindqvist.
Underløjtnant ved Jönköpings regiment 1855-58. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 20.4.1864. Deltog i slagene ved Dybbøl og på Als. (Boeck)

24. (SV) Korporal ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni Gustaf Hammarström, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli.

25. (SV) Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 18 Peter Fredrik Christoffer Lindblad, født i Linköping, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli.

26. (SV) Premierløjtnant ved 1. Infanteriregiment Pehr Johan Conrad Betzholtz, født 21. marts 1827 på Övre Manilla djurgård ved Stockholm, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 26. juli, bisat i Aalborg Budolfi kirke, begravet på Stockholm Maria kirkegård 15. oktober. Søn af trädgårdsmestare (gartner) Betzholtz og Ebba Sophia Söderqvist.
Handelsbetjent. Volontør ved Livregimentets dragoner 1846. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 1849-50, blev ved afskeden i 1851 udnævnt til sekondløjtnant. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1850, ved Lifbeväringsregimentet 1859. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 14.4.1864. Deltog i slaget ved Lundby. (Boeck)

27. (SV) Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 598 Robert Emil Ekström, født 23. februar 1840 i Vänersborg (Vänersborg församling, Älvsborg län), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Aalborg lazaret 15. august, begravet på Nørresundby kirkegård 19. august. Søn af handlende Robert William Ekström og Emilia Mehlen.

28. (SV) Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Christian Sophus Lucian Eugene Schüberg, født 27. september 1843 på Smidstrupgård, Hørsholm sogn, død af tyfus på Odense lazaret 13. august 1864, begravet på Odense kirkegård 19. august. Søn af landmand, forstkandidat Frederik Wilhelm Theodor Schüberg og Anne Hansen.
Rejste med sine forældre til Gotland i 1846. Underløjtnant ved Gotlands nationalbeväring 1863. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 6.4.1864. (Boeck)

Kilder:

  • Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen. Kbh., 1948-49. Bind II B, s. 516-518
  • Hector Boeck: Norske, svenske og finske Frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864. Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 1936, 1939, 1957
  • Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909
  • C.J. Anker: Norske frivillige i de danske forsvarskrige fra 1848-50 og i 64. Kristiania, 1887.
  • Birger Schöldström: Svenskarne under Dannebrogen 1848-1850. Stockholm, 1903. Tillägg, 1905.