Huset på Fyns Ravelin

Fyns Ravelin er meget velbevaret, og er heldigvis sluppet for eftertidernes hærgen. På ravelinen står et smukt lille hus, der blev opført 1709 af entreprenør Pelli som ”arkelihuus”, altså beregnet til artilleriets brug, eller mere præcist de folk, der skulle betjene skytset her. Huset beskrives 1709 som 9 alen i længden og 6 i bredden med tag af røde teglsten. Det rummede to små stuer, ”2de Bielcherum stort” og havde en åben skorsten.
Efter opførelsen høres ikke om huset før 1805, hvor det benyttes af artillerikorpset i Kastellet – vel dets oprindelige formål, men snart efter blev her beboelse. Først for en smedesvend ved artillerikorpset, og efter 1821 for en pensioneret hornblæser af Sjællandske Jægerkorps. I 1843 boede her en af Tøjetatens svende og i 1849 en smed ved Kastellets fortifikation. I alt fald fra sidstenævnte tidspunkt hørte der et lille havestykke til huset. I dag er huset redskabsbygning for kommunens personel, der passer smedelinjen.


Huset fotograferet i 1981