Flagstangen ved Kommandantgaarden

 
Modsat kirken, i Kastellets østre side finder vi den imponerende Kommandantgård.
 
Oprindeligt boede kommandanten i den sydlige ende af Generalstok (der netop fik sit navn heraf, da de fleste kommandanter var generaler) men da Gerhard von Stöcken tiltrådte i 1724 fandt han ikke, at denne beboelse var imponerende nok for kommandanten over Kastellet, og udarbejdede sammen med arkitekten Elias Häusser et projekt for en ny kommandantbolig øst for kirkepladsen. Her lå der godt nok en smedie, men den tænktes sammenbygget med kommandantgården. Projektet budgetteredes til i alt 5.279 Rigsdaler (men endte med at koste 10.000) Kongen godkendte projektet, og von Stöcken fik sin flotte embedsbolig. Den var dog ikke blot bolig, men også adskillige kontorer fandt deres plads her, blandt andet Parolstue der findes bag vinduet i stueetagen lige til venstre for flagstangen på billedet. I dette lokale foretoges forhørene over Struensee efter hans arrestation i 1772, og her fik han sin dødsdom forkyndt.
 
Bygningen faldt også i andres smag: I 1807 blev Kastellet besat i 6 uger (plus én dag) af engelske styrker efter Københavns bombardement, og i den tid flyttede den engelske general Cathcart ind hér og under den tyske besættelse 1940-45 havde de forskellige besættelsesdivisioner for Sjælland kontorer i denne bygning.
 
Efter 1945 blev huset tjenestebolig for Chefen for Hæren, siden for Forsvarschefen, men afventer i dag restaurering, selv om den benyttes til kontor- og repræsentationsformål.