Norgesporten sprængt af tyskerne

 
9. april 1940 kl. 4.15 om morgenen slog tyskerne til mod Danmark. Planen (kaldet ”Weserübung”) var oprindeligt tænkt udelukkende rettet mod Norge, og eftersom de tyske jagerfly ikke kunne flyve så langt dengang, planlagde den tyske generalstab for en besættelse af nordspidsen af Jylland og dermed Ålborg lufthavn, som de behøvede som mellemstation. Planen ændredes ved et pennestrøg til at besætte hele Danmark, og eftersom Kastellet dengang husede såvel den kommanderende general som generalstaben, så var det i tysk optik vigtigt, at de fik kontrollen over Kastellet lige fra begyndelsen af besættelsen. Planen var inspireret af en bog ”Dommens Dag” fra 1908, hvor Kastellet besættes næsten nøjagtigt som det skete i 1940.
En Pionerbataljon under kommando af Major Glein indskibedes på skibet ”S.S.Hansestadt Danzig”, sejlede gennem Storebælt, rundt om Sjælland, og stod Øresund ind nordfra, lagde til ved Langelinje, hvor en tyskvenlig vognmand havde parkeret adskillige lastbiler, som dog ikke var nødvendige for Kastellets vedkommende. Soldaterne løb op over Langelinie og kom hurtigt til Norgesporten, der var lukket. De anbragte en sprængladning på porten og sprængte den i luften, hvorefter de strømmede ind i Kastellet råbende, at de kom som venner. Den lille vagt blev hurtigt overvundet og Kastellet var besat, hvad det forblev lige til 1945 – ja faktisk længere, idet de sidste tyskere (medlemmer af det såkaldte ”Dienstgruppe Dänemark”) først forlod Kastellet 22. december 1946. 
 
 
 
Her ses den sprængte Norgesport dagen derpå. Låsen blev sprængt mere end 200 meter ind i Kastellet, men den eneste, der kom til skade var en af deres egne underofficerer, der ikke kom væk i tide, og blev såret ved sprængningen.
 
 
 
Mærkerne efter sprængningen ses den dag i dag tydeligt i Norgesportens gamle sten. Begivenhederne denne skæbnesvangre dag er fyldigt beskrevet i bogen ”Kastellet den 9. April 1940” af Michel Boucheny, udgivet af Kastellets Venner