Bestykning

 
Prinsessens Bastion ud mod Øresund var oprindeligt Kastellets flagbastion, hvor Kastellets officielle flag vajede, og indtil det 1788 blev overflyttet til Holmen, hvor det den dag i dag vajer fra Batteriet Sixtus overfor Kastellet, var det også ”Rigets Flag” som alle fremmede skibe måtte salutere for at vise den danske konge sin respekt. Når man kigger over mod Sixtus fra voldens krone er det altså ikke noget tilfældigt flag man ser, men selve det danske ”Rigets Flag” der vajer fra solopgang til solnedgang, og hilses med et kanonskud når det hejses op og ned.
 
De smukke, gamle kanoner på bastionen er 12 punds (vægten af kanonkuglen) broncekanoner af det såkaldte skytssystem M/1766 også kaldet system ”Carl af Hessen” som dengang stod bag fremstillingen af systemet – dengang supermoderne kanoner, der var ensartede og med et begrænset antal kalibre så man derved fik forenklet ammunitionsforsyningen. Disse kanoner fik et meget langt liv i det danske forsvars tjeneste. Kanonen (eller pjecen som det rettelig hedder) i bastionens nordøstlige hjørne (på billedet herover) er således en 12 pds. L/22 fuldgods M/1766, hvad der vil sige at løbet er 22 gange kuglediameteren, og støbt i særlig kraftig udførelse. Den er støbt 1768 i Frederiksværk, og tjente som glatløbet kanon i næsten hundrede år (mere nøjagtigt i 93 år) inden den i 1861 blev opriflet, altså forsynet med snoede riffelgange, så den kunne skyde længere og mere præcist med granater. Dette skete efter to forskellige metoder, dels et system la Hitte, opkaldt efter den franske riffel-kommissions formand general La Hitte, dels et forbedret dansk system kaldet Winstrup – og pjecen her omtalt er netop af det Winstrupske system. Efter opriflingen fik den løbenummer 42. Under krigen 1864 var den anbragt på fregatten Sjælland og var i kamp flere gange. Den skød 12 skud den 17. marts 1864 i en træfning med to preussiske korvetter og mindre fartøjer, og skød 3 skud mod en preussisk orlogsdamper den 14. april. Senere lå den i fregatten Tordenskjold og i korvetten Heimdal.
På bastionen står yderligere to pjecer af samme system – og begge ligeledes opriflede i 1861. De er dog lidt lettere i godset, idet begge er 12 pds. 5/6 gods system 1766 ”Carl af Hessen” støbt henholdsvis 1766 (den nærmest Norgesporten) og 1767 (den mod sydøst) i Frederiksværk. Begge opriflede 1861 som henholdsvis no. 2 og 3. Nummer 2 blev opriflet efter det franske system la Hitte, og brugt til forsøgsskydninger. Den skød 161 skud for ”Kommissionen for riflet skyts” og 49 skud for ”Kommissionen for skydning mod murværk”. I krigen 1864 stod den i Fredericia, hvor den f.eks. den 20. marts skød 7 skud i en kontra-batteriskydning mod et fjendtligt batteri.
 
Nummer 3 (den mod sydøst) blev opriflet efteråret 1861 efter det Winstrupske system. Med den gennemførtes to rækker forsøgsskydninger á 25 skud ved forskellig elevation (hældning af løbet).
I december 1861 foretoges en fuldstændig indskydning med 275 skud med 2 3/8 pund krudtladning og en granatvægt på 27 pund.
Ud fra denne skydning udarbejdedes den skydetabel, som anvendtes i krigen 1864, og den var formodentlig også årsagen til at man valgte det danske system Winstrup frem for franske la Hitte. 
 
 
(Efter J. Raun Kristensen 2001 opdateret 2010 af Finn Andersen)