Tyskernes beskyttelsesrum

 
Tyskerne, der var indkvarteret i Kastellet, fik af den danske kommandant stillet en af de tre udfaldsporte, såkaldte poterner, til rådighed som luftbeskyttelsesrum. En af disse vises nedenfor.
Den, tyskerne benyttede var den såkaldte østre poterne, der ligger bag Søndre Magasin, dengang Den Militære Brødfabrik, mens den tilsvarende bag Nordre Magasin var beregnet som beskyttelsesrum for de danskere, der fortsat boede i Kastellet (indtil 1942, hvor tyskerne forlangte alle danske ud).  
Dette var rigeligt i begyndelsen, for det tyske personel anså ikke lufttruslen for alvorlig i begyndelsen af krigen.
Den danske kommandant, der fortsat sad i sin stilling lige til den danske hær blev nedkæmpet den 29. august 1943, fortæller i sin beskrivelse af tiden (Hist. Medd. om København 1950) at soldaterne i 1940 sjældent gad gå i beskyttelsesrum, men dette ændrede sig med den tiltagende styrke af det engelske luftvåben, og den tilsvarende svækkelse af det tyske.
 
Tyskerne bad derfor pænt den danske kommandant om lov til at bygge en ekstra ”poterne” i volden,..Denne blev bygget i 1942 af en dansk entreprenør, ifølge Bokkenheuser uden den store entusiasme, hvorfor det tog en rum tid. Den blev bygget af minerammer, 2 x 2 meter i størrelse, og dermed formodentlig af træ frem for beton.
Rummet blev anvendt som luftbeskyttelsesrum og var placeret lidt øst for Norgesporten (ca 50 meter). Stedet valgtes, fordi der dengang lå den store, såkaldte ”Ny Kaserne” ud for dette sted, hvor mange tyskere (ca. 200 mand det meste af krigen) var indkvarterede.
 
Rummet var 30 meter langt, gik helt igennem volden og havde udgange imod både nord og syd, men kun den nordlige findes i dag.
Det var delt i to dele ved en kort tværgang, og i den var der to nødudgange til voldkronen. Der var liggeplads til 26 og siddeplads til ca. 60 mand.
 
Bunker ”poterne” ses helt til venstre for Norgesport 
og i nærbillede herunder (Nordindgang)
 
 
Kun den nordlige del har overlevet, idet den i dag fungerer som transformatorstation for Kastellet. Hele den del, der gik gennem volden (og formodentlig var lavet med minerammer af træ) er i dag væk, men gjorde det nemt at lægge højspændingskabler gennem volden på dette sted – og derfor ligger transformatoren her, og minder om hvor den tyske luftbeskyttelsesbunker lå fra 1942 til et pænt stykke efter krigen.