Henrettelsespladsen

I kastellets nordvestlige hjørne finder vi en bastion, der ikke gør så meget ud af sig selv. Det er blot volde i en femkantet facon, med ingenting indeni – og alligevel har også denne bastion sin historie.
I denne bastion foretog man i gamle dage henrettelser ved skydning, tilmed på to forskellige måder:
Hvis delinkventen skulle skydes ”hæderligt” stillede man ham op i bunden af bastionen med front mod skytterne. Dette var straffen for mange overtrædelser af tidens strenge militære disciplin såsom desertering i fredstid, at sove på vagten osv. Men hvis man blev henrettet for fejhed eller desertering i krigstid, så blev man ”arkebuseret”, det vil sige skudt bagfra, og hermed mistede man samtidig sin ære foruden livet.
Men også uden dødsfald blev der skudt i bastionen:
Når straffefangerne (de såkaldte slaver) skulle bevogtes med skarpladte geværer, gav dette et særligt problem i forladegeværernes tidsalder: De var svære at aflade igen. De fanger, der sad ”midlertidigt” i de to krudttårne i 30 år fra 1817-1847 skulle en gang om ugen i kirke, og høre Guds ord og præstens opbyggelige prædiken. Når dette skete blev de to og to ført til kirken med 1 overjæger og 3soldater foran, 1 opsynsmand og 6 soldater på hver side, og 1 overjæger og 3 mand bagefter, altså 15 vogtere for hver to fanger. Alle disse vogtere skulle have skarpladte våben, og efter gudstjeneste marcherede de til Prinsen Bastion for at afskyde de ladte geværer. Mærkeligt nok faldt det aldrig nogen ind at stille nogle skiver op, og anvende denne tvungne affyring til egentlig skydetræning – hvad soldaterne af sparehensyn ellers ikke fik meget af.
 
I dag står der på bastionens vold tre fine morterer: to danske M/1834 og en erobret Slesvig-Holstensk bronzemorter fra 1850
 
Dansk morter M/1834  
 
Kastellets Venner & Historiske Samling fik lavet de flotte morterstole efter nøjagtige originaltegninger ved hjælp af en generøs donation fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål”. Morterene blev indviet 2008 med salut som det ses på billedet herunder.
 
 
Den Slesvig-Holstenske morter erobret 
(2 stk. blev erobrede) i treårskrigen.
 
I nyere tid blev der lagt et antal store fortovsfliser i bastionens bund. Disse blev anvendt af Intendanturkorpsets skole til uddannelse i brug af feltkøkkener. Disse fliser ses på nedenstående billede fra en udendørs gudstjeneste afholdt i Prinsens Bastion den 28. september i anledning af Intendanturkorpset IKTS 100 år.
 
 
I nyeste tid har der været børneteater i bastionen, så selv om den ikke viser sig meget frem, har den oplevet lidt af hvert.