Vilkår

Det er kun tilladt at citere vores tekster o. a., hvis dette sker i overensstemmelse med god skik. Du må ikke kopiere vores tekster ind i dit indlæg/hjemmeside.

Ophavsret

Alt hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet.

Billeder, tekster og andet tilhører enten Kastellets Venner & Historiske Samling, Fotografen, Forfatteren eller bruges evt. med tilladelse.

Indholdet på hjemmesiden må kun bruges i henhold til disse betingelser, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Kastellets Venner & Historiske Samling eller andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder, tekst og andet, kan krænke ophavsretslovgivning.

Materiale der evt. downloades fra denne side må kun anvendes til personligt brug. Er der ønske om at anvende materialet andreledes, skal der indhentes tilladelse.

Ingen garanti for indholdet og funktionaliteten

Kastellets Venner & Historiske Samling garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Kastellets Venner & Historiske Samling påtager sig intet erstatningsansvar for fejl på hjemmesiden eller ved brug af hjemmesidens funktionalitet. Besked, indmeldelse og evt. bestilling af rundvisning er først gældende når man har modtaget en positiv tilbagemelding fra Kastellets Venner & Historiske Samling. Har man ikke modtaget den i løbet af 8 dage kan der være sket en fejl og man må tage kontakt igen.

Brugen af vores hjemmeside sker derfor på egen risiko. Kastellets Venner & Historiske Samling kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.
Kastellets Venner & Historiske Samling er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af hjemmesiden. Det samme gælder for dine eventuelle download af enhver form for materiale fra hjemmesiden.

Vi gør naturligvis hvad vi kan for at undgå fejl af enhver art.

Links til og fra andre hjemmesider

Kastellets Venner & Historiske Samling er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider sker dette på dit eget ansvar. Ligeledes påtager vi os heller ikke noget ansvar for hjemmesider der linker til denne hjemmeside.

Senest revideret den 29. oktober 2022.