Inspektion

Inspektion

Kompagniet inspiceres af Kastellets kommandant.