Pilebergvagten på Langelinie, 1884

Pilebergvagten på Langelinie, 1884

Tegning af L. Both, 1884

Pilebergvagten med Pinnebergs Reduit.

Vagtbygningen lå præcis dér, hvor i dag Langeliniepavillonen ligger.