Norgesport

Norgesport

Peter Tom-Petersen 1900-1925

Norgesport. Vagten slikker sol på bænkene foran den vestlige pavillon.

Denne var i perioden, hvor de to pavilloner husede Kastellets Hovedvagt officersvagt, mens de menige opholdt sig i den anden pavillon, men efter at fæstningen København var nedlagt, blev vagten fra 1856 reduceret til en brandvagt kun i den vestlige pavillon. Senere blev den kasernevagt, og begge pavilloner igen tildelt vagten, men på tidspunktet for maleriet her, var den østlige pavillon overgået til at være bøssemagerværksted, og vagten igen kun i den vestlige. Derfor sidder soldaterne uden for den vestlige pavillon.