Det Jydske Jæger-Corps", "Det Siellandske Jæger-Corps" og 1ste Jægercorps" i Kastellet i perioden 1817-1847, Da krudthuset var fængsel

Da krudthuset var faengsel

Af Christian Eugen-Olsen

Foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling. Præsentere første udgivelse med artikler om Kastellet.

De to artikler har samme emne, fangerne i de to Krudttårne i perioden 1817 tiI 1847, set henholdsvis udfra de i Kastellet garnisonerede jægerkorps og deres liv, og udfra fangernes liv i krudttårnene, her med hovedvægten på det bevarede krudttårn i Dronningens Bastion.

Artiklen om jægerkorpsene i Kastellet i denne periode omhandler deres tjeneste i Kastellet, uniformering og bevæbning. Udfra samtidige kilder skildres dagligdagen i perioden, den anstrengende vagttjeneste ved tårnene og de mange reglementariske bestemmelser om uniformeringen og bevæbningen.

Artiklen er skrevet af Niels Elsborg, daværende næstformand i Kastellets Venner & Historiske Samling.

Artiklen, "Da krudthuset var fængsel", er skrevet af Lis Ekelund Nielsen og Palle Tolstrup Nielsen som i efteråret 200S udgav bogen "Danmarks værste fængsel".

Artiklen her handler om krudttårnet i Dronningens Bastions bygningshistorie, og om dets ændringen til fængsel i 1817. Bevogtningen af fangerne og deres miserable liv i de to krudttårne gennem årene er skildret, og er en ganske anden side af Guldalderen, end man er vant til!

Illustrationerne af krudttårnet i Dronningens Bastion, fra før det blev fængsel i 1817, har været ukendt indtil nu, ligesom Martinus Rørbys fangetegninger også var forholdsvis ukendte indtil bogen, "Danmarks værste fængsel", udkom.

Alt i alt giver de to artikler forhåbentlig læserne en ny indgang til en ukendt del af Kastellets lange historie.

Medietype:
Bog
Udstyr:
40 sider, mange billeder og illustrationer der, så vidt muligt, er i farver.
Udgivelses år:
2006
Forfatter:
Niels Elsborg, Lis Ekelund Nielsen og Palle Tolstrup Nielsen
Udgiver:
Kastellets Venner
ISBN nr:
Pris:
60 kr.
Valg: