Kastellets møller

Kastellets moelle af Lis Andersen

Bogens forord

I næsten 300 år var der knyttet et bageri til Kastellet i København, hvis officielle navn er Citadellet Frederikshavn. Bygningerne, som bageriet blev indrettet i, blev opført i 1664, og bageriet var derefter i uafbrudt funktion indtil efteråret 1960. Virksomheden blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af forsvarsforliget i 1960 og afviklet i perioden fra oktober 1960 til marts 1961. Bageriet blev oprindeligt kaldt Det militære Brødbagningsetablissement, men skiftede i 1854 navn til det mere mundrette Den militære Brødfabrik. I 1912 vedtog man så en navneforandring til Hærens Brødfabrik. De sidste ti år efter 1951 vendte man dog tilbage til navnet Den militære Brødfabrik.

Gennem de mange år var der knyttet forskellige møller til bageriet, hvoraf kun den hollandske mølle opført på Kongens Bastion i 1847 stadig eksisterer. Disse møller repræsenterer stort set den almindelige udvikling af dansk mølleri fra de ældste vindmøller, stubmøllerne, via de hollandske møller og dampmøllerne, til de moderne valsemøller.

Ideen om at lave en bog om de møller, der har været knyttet til Kastellets bageri, opstod i forbindelse med færdiggørelsen af en større restaurering af den hollandske mølle. Initiativet blev taget af den daværende kommandant i Kastellet, major Lasse Nelson, der i april 2016 henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville skrive bogen. Jeg vægrede mig først, fordi jeg aldrig før havde beskæftiget mig med militærhistorie, men med sin begejstring for den nu færdigrestaurerede Kastelsmølle fik Lasse Nelson overtalt mig. Desværre døde Lasse Nelson ved en tragisk ulykke, inden arbejdet kom i gang. Det blev derfor den nuværende kommandant, major Allan Bo Petersen, der tog stafetten op, fik organiseret en følgegruppe og sat gang i arbejdet. Følgegruppen bestod foruden kommandanten af formanden for Kastellets Venner & Historiske Samling, Niels Elsborg, næstformand Finn Andersen, arkitekt Charlotte Lauridsen, formanden for Kastelsmøllens møllelaug, arkitekt Benjamin Behrendt og fotograf Kurt Hoppe. Der skal her lyde en tak til dem alle for deres engagement, og en særlig tak til Finn Andersen for mange gode råd og indspark og til fotograf Kurt Hoppe, der har lavet alle nyoptagelserne og bogens layout. Erling Gammelmark og min mand Heino Wessel Hansen skylder jeg en tak for den tidskrævende korrekturlæsning. Hjertelig tak også til Bjørn Westerbeek Dahl, der generøst stillede sine notater fra Kastellets ældste regnskaber til rådighed for mig, hvilket sparede mig meget tid med at finde de årgange, som jeg skulle se nærmere på.

Tak også til Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Tøjhusmuseet, Danmarks Tekniske Museum, Statens Museum for Kunst, Københavns Museum og Kungliga Biblioteket, Stockholm, for hjælp ved fremsøgning af illustrationer.

Lise Andersen

Hadsund den 1. oktober 2017

Medietype:
Bog
Udstyr:
120 sider, mange billeder i farver.
Udgivelses år:
2017
Forfatter:
Lise Andersen
Udgiver:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
ISBN nr:
87-92850-96-0
Pris:
100 kr.
Valg: