Kastellets kanoner - fra 1626 til i dag

Kastellets Kanoner

Af Niels Elsborg, formand for Foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling

Foreningens næstformand Finn Andersen har med dette værk beskrevet Kastellets kanoner, dels de forsvundne, men også de nuværende kanoner, som i dag befæster bastionerne i Kastellet.

Med denne udgivelse i hånden, kan man gå en voldtur, og læse om kanonerne, og derved få en historie om de enkelte stykker. Derudover rummer udgivelsen Kastelshistorie, Danmarkshistorie, samt information om kanonernes fremstilling og betjening.

Et afsnit om Kastellets krudttårne og krudtmagasiner, samt om fremstillingen af krudt, fuldender kanonernes funktion.

De mange illustrationer og fakta bokse gør, at fremstillingen bliver levende og interessant, så læseren kan leve sig ind i datidens artilleri, dets fremstilling og betjening.

Kastellets krigshistorie beskrives, den er godt nok ikke stor, men alene det, at Fæstningen var der i fordums dage gjorde den til noget, en fjende skulle tænke over.

Da Fæstningens tid stort set var forbi efter Englandskrigen 1807-14, trådte Fæstningen ind i en ny æra, stadig med kanoner, nu mere til salutering ved festlige lejlighed. Denne salutering finder stadig sted i Kastellet. Kastellets Venner & Historiske Samling er endnu engang stolte over at udgive en publikation om Kastellet, derved lever vi også op til foreningens formål: At formidle Kastellets historie.

Denne nye publikation føjer, ligesom de tidligere publikationer, endnu en brik til Kastellets mangfoldige historie. Foreningen ønsker læserne af "Kastellets kanoner - fra 1626 til i dag" god læselyst.

Medietype:
Bog
Udstyr:
97 sider, mange billeder og illustrationer, langt de fleste i farver.
Udgivelses år:
2017
Forfatter:
Finn Andersen
Udgiver:
Kastellets Venner
ISBN nr:
978-87-90975-04-3
Pris:
75 kr.
Valg: