Kastellet Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 år

Faengselshistorien

Af Niels Elsborg, formand for Foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling

Det er med stor glæde, og megen stolthed, at foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling kan præsentere denne 2. illustrerede udgave af Victor Krohns værk fra 1926.

Det er værket om Kastellets fængselshistorie i de første 250 år.

Foreningens næstformand Finn Andersen har lagt et stort arbejde i bogen, så denne udgave er blevet mere læsevenlig for dagens læsere, end udgaven fra 1926, der er en sjældenhed i dag.

Dertil kommer de mange illustrationer der er indsamlet, samt faktabokse, gør at nutidens læsere får endnu en indgang til endnu et afsnit af Kastellets historie, og det er et af de mere farverige og baske.

Finn Andersen har ført fængselshistorien op til tiden efter 2. Verdenskrig, så også dette afsnit af Kastellets historie er blevet dokumenteret og beskrevet.

Det er Kastellets Venner & Historiske Samlings håb, at de mange der er interesseret i Kastellets historie med denne bog kan få tilføjet endnu en brik til Kastellets 350 årige historie.

Vi ønsker god læselyst for bogens læsere, ikke kun for de der er interesseret i Kastellets historie, men også for de mange der er interesseret i historie og datidens syn på dom og fængsel.

Medietype:
Bog
Udstyr:
255 sider, mange billeder og illustrationer der, så vidt muligt, er i farver.
Udgivelses år:
2014
Forfatter:
Finn Andersen og Victor Krohn
Udgiver:
Kastellets Venner
ISBN nr:
978-87-90975-18-0
Pris:
50 kr.
Valg: