Græs-Urte-Floraen på Kastelsvolden i København - en floristisk-historisk undersøgelse

Bogforside

Medietype:
Bog
Udstyr:
Udgivelses år:
1981
Forfatter:
Palle Garavesen og Peter Wagner
Udgiver:
Dansk Natur - Dansk Skole - Årsskrift 1981
ISBN nr:
Pris:
Valg: