Kastellets Bortledning af spildevand

Kastellets Afløb

Af Flemming S. Eriksen

Redegørelsen er udført I forbindelse med en omlægning af Kastellets afløbssystem – klimasikring af Kastellet.

I 1600- tallet blev der bygget ”vandhuse” i kanten af voldgraven, disse blev erstattet af lokumstønder. Grøfterne blev erstattet af et rørsystem til afledning af vaskevand og regnvand.

De to ny afløbssystemer er et for spildevand og et for regn- og drænvand.

Det tilstræbes at redegørelsen er forståelig for almindelige civilister, men er måske lidt nørdet.

Medietype:

Bog

Udstyr:
Udgivelses år:
2022
Forfatter:
Flemming S. Eriksen
Udgiver:
Flemming S. Eriksen
ISBN nr:
Pris:
Valg:

Download (5.06 MB)