Kastellets Venner & Historiske Samlings, Ordinære generalforsamling

Generalforsamling
Dato: 26-04-2023 19:00

Sted: Gammel Varmecentral, beliggende bag Ndr. Magasin

Kastellets Venner & Historiske Samlings

Ordinære generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægters kapitel 4 § 11:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår, samt om virksomheden i indeværende regnskabsår
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår. Kon-tingentet fastlægges på baggrund af det fremlagte budget
5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i § 16, stk. 1
På valg er:
• Næstformand Finn Andersen
• Kasserer Steen Kjær
• Ansvarlig for guiderne Hanne Elsborg
• Webmaster Finn S. Poulsen
6. Valg af to suppleanter:
• De nuværende suppleanter: Per S. Lynge og Ole Svensson
• Valg af bilagskontrollant: Carsten Birch Hansen
7. Gennemgang af indkomne forslag
8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vises: En udsendelse fra DR 1: ”Ved du hvem du er? ”Handler om Griffenfelds liv, samt om hans tid i Kastellet.

Derefter dette er der hyggeligt samvær med sandwich, vin og vand.

 

 

Oprettet af iCagenda