Artikler om Kastellets historie

Her kan man finde uddybende artikler om Kastellets historie. Der vil løbende, efterhånder som der dukker nyt op, komme flere artikler eller temaer til.

 

Arkæologiske undersøgelser i Kastellet, af Københavns Museum

Kastellets formodentlig ældste brønd udgravet, af Finn Andersen, Kastellets Venner

 

Man kan læse meget mere om Kastellets historie i vores bogsamling. Se en oversigt på denne side. En stor del af bøgerne kan downloades, download er kun for medlemmer af foreningen.