Kastellets Venner & Historiske Samling

Foreningen blev dannet den 28. oktober 2003, og dens formål er at udbrede og fastholde interessen for Europas smukkeste og bedst bevarede fæstning, samt at medvirke til at gøre den til et levende og spændende sted at besøge.

Kastellet cph72

Dette vil vi bl.a gøre ved:

- at anskueliggøre Kastellets historie gennem rundvisninger, udstillinger m.m.
- at vedligeholde og udbygge "Kastellets Historiske Samling" af billeder, effekter etc.
- at fremme kulturelle formål, der naturligt kan finde sted i Kastellet, f.eks. koncerter, militære opvisninger o.lign.
- at fremme rekreative formål med fornøden respekt for bygninger og voldanlæg.
- udadtil at informere om foreningens aktiviteter og tiltag.

i det hele taget at virke til gavn for Kastellet, herunder også at hjælpe med vedligeholde museale genstande, der ikke tilhører "Kastellets Historiske Samling".

For at kunne opfylde disse formål, har foreningen brug for at få rigtig mange medlemmer, som ved at betale et beskedent årlig kontingent giver os en helt nødvendig håndsrækning.

Et medlemskab koster pr. kalenderår kr. 100,- - ægtepar betaler dog kun kr. 150,-. Virksomheder, institutioner, foreninger m. fl. betaler som minimum kr. 500,- pr. kalenderår.

Medlemstilbud:
Foreningen når målene gennem et konstruktivt samarbejde med Kommandanten i Kastellet, ved at have et korps af dygtige guider og ved at have et stort medlemstal.

Som medlem af Kastellets Venner & Historiske Samling får man i årets løb tilbudt særarrangementer som f. eks. foredrag om Kastellets historie, adgang til ellers lukkede lokaliteter og evt. studieture til andre fæstningsanlæg i Danmark og i udlandet.

Indmeldelse

Kastellets Venner & Historiske Samling