Bliv medlem

Rundvisning

Samling

Fiskeri

Aktiviteter

Kort over Kastellet

Samuel Gedde’s opmåling af Kastellet 1754.

Samuel Christoph Gedde (14. juli 1691-2.februar 1766) var en dansk officer, militærarkitekt og mesterlig korttegner, der har efterladt sig masser af tegninger, der er væsentlige kilder til sin samtids danske fæstningsbyggeri og militære arkitektur.

Han var søn af Ritmester og interimskommandant på Møn, Christian Giedde (1638-1705) og Charlotte født von Geijder af kurlandsk adel, blev udnævnt til værkbase ved den danske Fortifikationsetat 1710 under den Store Nordiske krig, og forfremmedes 1713 først til underkonduktør og 1720 til konduktør. 1724 blev han udnævnt til overkonduktør ved Fortifikationsetaten i Holsten.1729 udnævntes han til ingeniørkaptajn og i 1735 til Ingeniørmajor og generalkvartermester-løjtnant med station i Oldenborg. 1739 midlertidig chef for Fortifikationsetaten i Danmark, udnævnt til oberstløjtnant af Fortifikationen 1742, og året efter til Generalkvartermester og forsattes samme år definitivt til den danske Fortifikationsetat, hvis chef han blev i 1744.

I denne stilling fik han karakter som oberst af Infanteriet 1749, og udnævntes endeligt til generalmajor af Infanteriet 1760. Ved Ingeniørkorpsets oprettelse 1763 fratrådte han chefspladsen, og han døde 1766.

Han var gift med Marie Elisabeth født Pechernaut de la Remiére (f. 29. juli 1705 d. 6. september 1751), med hvem han havde 10 børn, hvoriblandt særligt Christian Gedde er kendt som kartograf og korttegner, især kendt for sit eleverede kort over København.

Gedde fik kongelig ordre til at opmåle og tegne bygningerne i Kastellet, hvilket han gjorde 1754 i tre håndtegnede eksemplarer, der alle har overlevet, og i dag ligger i Rigsarkivet. Ud over at være en væsentlig kilde (for mange af bygningerne er det de ældste eksisterende tegninger), er arbejdet ganske enkelt smukt som kunstværk betragtet. Det er gået hurtigt, og det meget kritiske øje kan finde enkelte punkter, hvor det måske er gået FOR hurtigt. Desuden er der nogle uforståelige udeladelser, såsom krudttårnene, der ikke er opmålte eller tegnede, ej heller Lavethus, Materialgård og en ældre stald, om hvilken stort set intet vides i dag. Udeladelsen skyldes måske at de nævnte bygninger, på nær krudttårnene, nærmest havde karakter af skure?

Kastellets Venner & Historiske Samling har fundet disse smukke tegninger frem i Rigsarkivet, og affotograferet dem. De gengives hermed til frit gennemsyn. Nyd Gedde’s smukke tegninger.

 

Geddes tegninger (opmålinger)

Bøger der kan købes her på hjemmesiden, klik på bogens forside for mere information.
Koebenhavns volde Kastellet foer og nu Kastellete afloeb

De tre bøger i denne linje er skrevet og foreningens medlem og guide Flemming Sejer Eriksen.

Flemming udgiver selv bøgerne, men de kan købes gennem foreningen.

Klik på bøgernes forside for flere detaljer.


Da krudthuset var faengsel thumbs Kastellet som det aldrig blev thumbs Kastellet den 9. april 1940 thumbs Bunkeren i Kastellet
thumbs Faengselshistorien 2 thumbs kanonbog moelle Tyskerne i Kastellet 200

 

Kontakt

Kastellets Venner &
Historiske Samling
Gl. Hovedvagt

Kastellet 1
2100 København Ø

Telefon: 22 23 13 53
CVR: 32737897

Mail: Til foreningen
Mail: Til webmaster

Medlems login