Generalforsamlingen den 20/4 2012

afholdt på Gl. Varmecentral, Kastellet

Foto: Webmaster

Formand Niels Elsborg åbner generalforsamlingen.

 

Foto:Webmaster

På formandens anmodning rejste forsamlingen sig, for i et øjebliks stilhed for, at ære og mindes Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller der afgik ved døden den 16/4 2012. Begravelsen skulle finde sted dagen efter generalforsamlingen. Foreningen sender en bårebuket.

Mærsk Mc-Kinney Møller har haft stor betydning for, såvel Kastellet som for foreningen, med sin store økonomiske støtte gennem tiden.

Se flere billeder fra generalforsamlingen

Læs referatet fra generalforsamlingen