Soldater fra 1. Regiment

Soldater fra 1. Regiment, indkaldt den 8. maj 1939 under udmarch med udrustning mod Norgesporten