Udskriv

AFLYST! - (ny dato senere) Generalforsamling

Arrangementoplysninger

Arrangement:
AFLYST! - (ny dato senere) Generalforsamling
Dato:
Ons, 22. April 2020, 19:00
Hvor:
Kastellet, Gl, Varmecentral, Ndr. Magasin - København Ø, Sjælland
Kategori:
Generalforsamling

Beskrivelse

AFLYST! - der kommer en ny dato senere.

Kastellets Venner & Historiske Samlings

ordinære generalforsamling.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægters kapitel 4 § 11:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår, samt om virksomheden i indeværende regnskabsår
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår. Kontingentet fastlægges på baggrund af det fremlagte budget
  5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i § 16, stk. 1

På valg er:
Formand Niels Elsborg
Sekretær Steen Egil Kristensen
Ansvarlig for Kastellets Historiske Samling Eva Valbum Berg
Formand for Møllelauget Benjamin Behrendt
Alle er villige til genvalg, undtagen Eva Valbum Berg
Til bestyrelsesposten som ansvarlig for Kastellets Historiske Samling, foreslår bestyrelsen, Lars Tufvesson.

  1. Valg af to suppleanter:

De nuværende suppleanter Per S. Lynge og Frantz T. Nielsen er villige til genvalg

  1. Valg af bilagskontrollant:

Steen Johansen er villig til genvalg

  1. Gennemgang af indkomne forslag
  2. Eventuelt

Med venlig hilsen

Niels Elsborg

Formand.

Efter generalforsamlingen vises: Historiequizzen om Kastellet, som DR optog med hjælp fra Kastellets Venner. Derefter dette er der hyggeligt samvær med sandwich, vin og vand.


Sted

Location:
Kastellet, Gl, Varmecentral, Ndr. Magasin