Indmeldelse

Jeg / Vi indmelder mig / os herved i foreningen Kastellets Venner & Historiske samling, idet privatpersoner indbetaler kr. 100,- eller incl. ægtefællen kr. 150,-, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. betaler som minimum kr. 500,- pr. kalenderår, til foreningens bankkonto:

Danske Bank, Holmens Kanal afdeling: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1011847

Snarest efter indbetalingen er registreret i foreningens regnskab, vil du/I modtage en velkomstskrivelse.

Et mindre antal fiskekort til Kastellets indre voldgrav udstedes hvert år. For at kunne få fiskekortet, skal man være medlem af foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling. Det koster kr. 400,- pr. år samt årligt kontingent til foreningen kr. 100,-/150,- og vil kunne erhverves når/hvis der bliver ledige fiskekort.

Reglerne for fiskeri i Kastellets indre voldgravr kan ses her

Kortet gælder for et år ad gangen (kalenderåret). Hvis du/i er interesseret i fiskekort til Kastellets indre voldgrav så sæt kryds i feltet "Interesseret i fiskekort" på indmeldelsesblanketten. Når der bliver et ledigt fiskekort, hører du fra foreningen.

Felter markeret med en * skal udfyldes

 

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):