UdskrivExport ICS

Generalforsamling

Arrangementoplysninger

Arrangement:
Generalforsamling
Dato:
Ons, 10. April 2019, 19:00
Hvor:
Kastellet, Gl, Varmecentral, Ndr. Magasin - København Ø, Sjælland
Kategori:
Generalforsamling

Beskrivelse

17. februar 2019

Der indkaldes hermed til:

Kastellets Venner & Historiske Samling ordinære generalforsamling:

Onsdag den 10. april 2019 klokken 19.00 i ”Gammel Varmecentral”, beliggende bag Ndr. Magasin, Kastellet.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægters kapitel 4 § 11:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår, samt om virksomheden i indeværende regnskabsår
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende regnskabsår.  Kontingentet fastlægges på baggrund af det fremlagte budget
  5. Valg af bestyrelse i henhold af bestemmelserne i § 16, stk. 1

På valg er:

Næstformand Finn Andersen

Kasserer Steen Kjær

Ansvarlig for guiderne Hanne Elsborg

Webmaster Finn S. Poulsen

Alle er villige til genvalg

  1. Valg af to suppleanter:

De nuværende suppleanter Per S. Lynge og Frantz T. Nielsen er villige til genvalg

  1. Valg af bilagskontrollant:

Steen Johansen er villig til genvalg

  1. Gennemgang af indkomne forslag
  2. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Finn Andersen: ”Det var på Kastellet, det var i maj”.

Derefter hyggeligt samvær med sandwich, vin og vand.

 

Med venlig hilsen

Niels Elsborg


Sted

Location:
Kastellet, Gl, Varmecentral, Ndr. Magasin
Gade:
Kastellet
Postnummer:
2100
By:
København Ø
Region:
Sjælland
Land:
Denmark

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):