Kastellet, Citadellet Frederikshavn

 

Titel: Kastellet, Citadellet Frederikshavn
Forfatter: Oberstløjtnant C. E. Thiede. Redigeret og ajourført af Karin Bendixen
Udgiver: København, 2001

 

The Citadel - Frederikshavn Citadel

Titel: The Citadel, Frederikshavn Citadel
Author: Liutenant-Colonel C. E. Thiede. Edited and updated by Karin Bendixen, translated by Tim Davies
Publisher: Copenhagen, 2001

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):