Til Rigets forsvar og Byens gavn

Københavns byplanlægning 1600-1728

 

Titel: Til Rigets forsvar og Byens gavn - Københavns byplanlægning 1600-1728
Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Udgiver: Museum Tusculanums Forlag, oktober 2017
ISBN: 978-87-635-4501-3
Udstyr: 1328 sider, tre bind, indb., 24,5x27,4 cm, rigt illustreret.

Forlagets beskrivelse

København forvandledes i årene 1600–1728 fra en lille by af middelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’, der med lange lige gader og symmetri bar præg af barokkens idealer. Byen var omsluttet af fæstningsværkerne, der gav byen denramme, den havde frem til voldenes fald i 1870.

Planerne for fæstning og by fulgtes ad. Under Christian 4. blev de gamle fæstningsværker fornyede og byen udvidet. I 1649 udtænkte Rigsråd og Frederik 3. et nyt projekt for fæstning og by, der efter svenskernes belejring 1658–60 blev ændret med opførelsen af Kastellet. Centralt i fortællingen står Kongens Nytorv, byens centrale plads, som man forsøgte at give en harmonisk form. Først ved opførelsen af en ny hovedvagt i 1680 og opstillingen af Christian 5.s rytterstatue i 1688 kom der nogenlunde styr på symmetrien. Dette stort anlagte trebindsværk om Københavns militære og civile byplanlægning giver et helt nyt billede af, hvor stor betydning 1600-tallets udbygninger havde for byen. Heri fortælles om de ingeniører, daglejere og voldmestre, der arbejdede på fæstningen, og samtidig gennemgås de særlige forhold, skiftende kommandanter måtte tage stilling til i spørgsmål om portenes lukketider, adgang til voldene mm.

Værket er rigt illustreret med mange hidtil ukendte kort og tegninger fra samtiden.

Bjørn Westerbeek Dahl er bibliotekar og historiker og har tidligere udgivet monografier om bl.a. Fredericias og Nyborgs fæstningsværker.

Vejl pris: 1200 kr., men kan købes på www.mtp.dk til 960 kr. her kan man også læse mere om bøgerne.

Download folder om bogen med bestillingskort her.

 

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):