Nye publikationer til download

Der er nu lagt tre nye spændende publikationer på hjemmesiden:

1772 Greverne Struensees og Brandts bevægelige Afskedstale. Tilståelsen om deres Ugudelighed og Misgerning med alvorlig advarsel til de gienlevende. Skrevet i Kastellet 1772. (Opdigtet afskedstale af anonym forfatter).
 
1813 Skyts i Kastellet. En tabel der viser antal, type og placering.
 
1931 Negerkongen og hans Minister. Et lille "Sort" afsnit af Kastellets Frederikshavns Fængselshistorie.
 
 
 
* * * * *

Om foreningen

Foreningen blev dannet den 28. oktober 2003, og dens formål er at udbrede og fastholde interessen for Europas smukkeste og bedst bevarede fæstning, samt at medvirke til at gøre den til et levende og spændende sted at besøge.

Dette vil vi bl.a gøre ved:

  • at anskueliggøre Kastellets historie gennem rundvisninger, udstillinger m.m.
  • at vedligeholde og udbygge "Kastellets Historiske Samling" af billeder, effekter etc.
  • at fremme kulturelle formål, der naturligt kan finde sted i Kastellet, f.eks. koncerter, militære opvisninger o.lign.
  • at fremme rekreative formål med fornøden respekt for bygninger og voldanlæg.
  • udadtil at informere om foreningens aktiviteter og tiltag.
  • i det hele taget at virke til gavn for Kastellet, herunder også at hjælpe med vedligeholde museale genstande, der ikke tilhører "Kastellets Historiske Samling".

For at kunne opfylde disse formål, har foreningen brug for at få rigtig mange medlemmer, som ved at betale et beskedent årlig kontingent giver os en helt nødvendig håndsrækning.

Et medlemskab koster pr. kalenderår kr. 100,- - ægtepar betaler dog kun kr. 150,-. Virksomheder, institutioner, foreninger m. fl. betaler som minimum kr. 500,- pr. kalenderår.

Medlemstilbud:
Foreningen når målene gennem et konstruktivt samarbejde med Kommandanten i Kastellet, ved at have et korps af dygtige guider og ved at have et stort medlemstal.

Som medlem af Kastellets Venner & Historiske Samling får man i årets løb tilbudt særarrangementer som f. eks. foredrag om Kastellets historie, adgang til ellers lukkede lokaliteter og evt. studieture til andre fæstningsanlæg i Danmark og i udlandet.

Indmeldelse

Kastellets Venner & Historiske Samling

 

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):