• Hjem

Tur til svenske fæstninger

Kastellets Venner & Historiske Samling planlægger en tur til svenske fæstninger

i perioden: den 19. – 20. september 2017.

Klik på billedet for at læse mere

 

* * * * * *

Kastellets kanoner - 1626 til i dag

 

 

K.-A. Knudsen,

tidligere Præsident for Våbenhistorisk Selskab,

skriver om bogen:

Atter har Finn Andersen skrevet et særdeles læseligt værk i serien om Kastellets historie, denne gang om Kastellets kanoner og bestykning gennem tiderne. Bogen henvender sig både til den historisk interesserede som til artilleristen, som her kan få kendskab til opstilling, fremstilling, brug, samt ammunition i fæstningen.

Forfatteren giver såvel en gennemgang af de historiske bestykninger i de forskellige bastioner som en nøje beskrivelse af det skyts, der i dag er at finde på det nuværende Kastels volde, således, at man med bogen i hånd nemt kan finde og identificere de nu opstillede kanoner.

Derudover er bogen forsynet med mange fakta-bokse markeret med gul farve omhandlende bl.a. historiske detaljer, mål og vægt, fremstilling af krudt og anvendelse af salutering i dagens Danmark, samt bilag, der beskriver såvel fremstilling af, som betjening og skydning med en forladekanon.

Det er et mindre men meget lødigt værk om Kastellet og om ældre artilleri. Det er en bog man har megen glæde af, og som på enkel, men ualmindelig letlæst og forståelig vis bidrager til ens viden om både Kastellet som dets  kanoner, krudt og kugler.

Bogen kan hermed på det varmeste anbefales.

Læs foreningens formands forord til bogen her.

Køb bogen.

* * * * * *

Om foreningen

Foreningen blev dannet den 28. oktober 2003, og dens formål er at udbrede og fastholde interessen for Europas smukkeste og bedst bevarede fæstning, samt at medvirke til at gøre den til et levende og spændende sted at besøge.

Dette vil vi bl.a gøre ved:

  • at anskueliggøre Kastellets historie gennem rundvisninger, udstillinger m.m.
  • at vedligeholde og udbygge "Kastellets Historiske Samling" af billeder, effekter etc.
  • at fremme kulturelle formål, der naturligt kan finde sted i Kastellet, f.eks. koncerter, militære opvisninger o.lign.
  • at fremme rekreative formål med fornøden respekt for bygninger og voldanlæg.
  • udadtil at informere om foreningens aktiviteter og tiltag.
  • i det hele taget at virke til gavn for Kastellet, herunder også at hjælpe med vedligeholde museale genstande, der ikke tilhører "Kastellets Historiske Samling".

For at kunne opfylde disse formål, har foreningen brug for at få rigtig mange medlemmer, som ved at betale et beskedent årlig kontingent giver os en helt nødvendig håndsrækning.

Et medlemskab koster pr. kalenderår kr. 100,- - ægtepar betaler dog kun kr. 150,-. Virksomheder, institutioner, foreninger m. fl. betaler som minimum kr. 500,- pr. kalenderår.

Medlemstilbud:
Foreningen når målene gennem et konstruktivt samarbejde med Kommandanten i Kastellet, ved at have et korps af dygtige guider og ved at have et stort medlemstal.

Som medlem af Kastellets Venner & Historiske Samling får man i årets løb tilbudt særarrangementer som f. eks. foredrag om Kastellets historie, adgang til ellers lukkede lokaliteter og evt. studieture til andre fæstningsanlæg i Danmark og i udlandet.

Indmeldelse

Kastellets Venner & Historiske Samling

 

Salg af foreningens o. a. udgivelser (klik på bogens forside):